23 września 2009 roku w naszym Ośrodku wypoczynkowo rekolekcyjnym Totus Tuus miała miejsce doniosła uroczystość. Podczas Konferencji Dziekanów, Wicedziekanów i Notariuszy dekanatów Archidiecezji Krakowskiej, ks. Kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski dokonał poświęcenia kaplicy, ołtarza i tabernakulum oraz całego kompleksu Ośrodka Totus Tuus Archidiecezji Krakowskiej w Zembrzycach.

Uroczystość rozpoczęła się w kaplicy Ośrodka, gdzie zebrani w liczbie ok. 150 osób przedstawiciele wszystkich dekanatów Archidiecezji, biskupi pomocniczy oraz zaproszeni goście najpierw wysłuchali ks. Infułata Bronisława Fidelusa, Archiprezbitera Bazyliki Mariackiej w Krakowie, który mówił o genezie powstania Ośrodka. Następnie miała miejsca sama historyczna chwila poświęcenia przez ks. Kardynała Metropolitę, co zostało uwiecznione na marmurowej tablicy u wejścia do kaplicy, również wtedy odsłoniętej i poświęconej. Po liturgii słowa ks. Bp Jan Zając wygłosił konferencję duchowną nt. Wierność Chrystusa – Wierność Kapłana – pastoralne wskazania dla kapłanów Archidiecezji Krakowskiej w Roku Kapłańskim. Po konferencji, ks. Stanisław Bercal – pierwszy dyrektor Ośrodka przedstawił historię adaptacji dawnego obiektu wczasowego PKP na cele Ośrodka Totus Tuus a także pokrótce objaśnił z jakich obiektów składa się nowo poświęcony kompleks. Kończąc modlitewną część spotkania, ks. Infułat Fidelus, w imieniu Parafii Mariackiej w Krakowie, która sfinansowała cały projekt adaptacji zakupionych przez nią budynków na potrzeby Ośrodka Totus Tuus, przekazał Ośrodek na ręce ks. Kardynała Metropolity jako dar dla Archidiecezji Krakowskiej. Po obiedzie wszyscy goście mieli możliwość zwiedzenia całego Ośrodka. Po zapoznaniu się z obiektami na wszystkich trzech polanach, w nowo oddanej do użytku sali konferencyjnej odbyła się kilkugodzinna konferencja plenarna, ilustrowana projekcjami multimedialnymi, na której omawiano bieżące sprawy duszpasterskie diecezji. Spotkanie zakończyła modlitwa liturgii godzin a po niej wspólna kolacja.

Pozostaje mieć nadzieję, że pierwsza, jakże udana sposobność przysłużenia się Archidiecezji przez nowy Ośrodek Duszpasterski stanie się początkiem dobrej i owocnej pracy i służby Kościołowi Krakowskiemu, wszystkim świeckim i duchownym, którzy szukać tu będą wycieszenia, skupienia, odpoczynku w spotkaniach z drugim człowiekiem i z Panem Bogiem, sam na sam z naturą i ciszą.