Rekolekcje – kobiety konsekrowane

Ośrodek wypoczynkowo-rekolekcyjny Totus – Tuus zaprasza kobiety konsekrowane na cykle rekolekcji w dynamice Lectio divina.

Prowadzący: ks. dr Mirosław Smyrak, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, teolog duchowości, rekolekcjonista, kierownik duchowy osób konsekrowanych.

Koszt: 900 zł

TERMINY 2022 :
22.05 – 29.05 – Maryja Nową Ewą
18.09 – 25.09 – Oblubienica Zmartwychwstałego
09.10 – 16.10 – Pragnienia Serca Kobiety


Zapraszamy do rezerwacji telefonicznie lub mailowo

✓ Rekolekcje w milczeniu to czas na osobistą medytację Słowa Bożego w pięknej scenerii Beskidów.
✓ Jedność w różnorodności charyzmatów utwierdzać będzie sprawowana w centralnym punkcie dnia Eucharystia.
✓ Bliskość wystawionego Najświętszego Sakramentu stworzy klimat do osobistej odpowiedzi na Słowo.
✓ Indywidualne pokoje ułatwią zachowanie skupienia.

Cykl pierwszy: Pragnienia serca kobiety

W spotkaniu z biblijnymi niewiastami szukać będziemy odpowiedzi na pytania, co znaczy i jak być córką, oblubienicą, matką, siostrą, przyjaciółką. Naturalne pragnienia staną się punktem wyjścia do odkrywania duchowego piękna przestrzeni kobiecego serca. Do każdego dnia rekolekcji, oprócz jednej postaci biblijnej, przypisany jest temat konferencji dotykający wybranych aspektów życia zakonnego: relacje siostrzane we wspólnocie, posługa władzy i jej przyjmowanie, kryzysy i szanse kolejnych etapów formacji, przyjaźń i miłość w życiu konsekrowanym.

Cykl drugi: Maryja nową Ewą

Podejmując pytanie o godność i powołanie kobiety odkrywamy, że tajemnica tej godności w pełni objawia się w osobie Maryi. Kobiety konsekrowane, jako dziedziczki rany zadanej pierwszej Ewie, odnajdują w Niej przesłanie o swoim odzyskanym pięknie. W czasie rekolekcji medytować będziemy kolejne biblijne sceny z Jej życia, by odkryć jak Słowo kolorami radości, bólu i ocalonej nadziei odmalowuje przed nami niezwykły portret najpiękniejszej z Niewiast. Popołudniowe konferencje tego cyklu są próbą ukazania relacji miedzy Matką Bożą, a wielkimi Mistyczkami Kościoła.

Cykl trzeci: Córka Miłosiernego

Dziewczynko, mówię ci, wstań! (Mk 5,41). W życiu duchowym nie można wzrastać bez bliskiej i zażyłej relacji z Bogiem jako Ojcem. Boleśnie doświadczamy braku ojca, podobnie jak córeczka Jaira, która umierała osamotniona. Jezus przebudził ją jednak ze snu śmierci, oddając w ramiona ojca. Umiłowany Syn pragnie, abyśmy doświadczyli przytulenia Miłosiernego Ojca, który nie przestaje czekać na zagubione dzieci. Podczas rekolekcji rozważać będziemy najwymowniejsze obrazy biblijne, w których objawia się miłosierne serce Ojca. Dziecięcą zażyłość z Ojcem Niebieskim poznamy także ze świadectw świętych córek Boga. Często ich droga rozpoczynała się od śmierci poranionego dziecka, które wskrzeszone, z nową mocą mogło już realizować swoje powołanie. Zaskakującą puentą rekolekcji jest odkrycie jak wiele potrafi uczynić dla bliźnich ta, która w potrzebujących miłosierdzia odkrywa dzieci tego samego Ojca – swoje siostry i braci. Tożsamość córki Miłosiernego to źródło jej godności, radości i apostolskiej płodności.

Cykl czwarty: Oblubienica Zmartwychwstałego

Rozważania o przebitym sercu Oblubieńca, z którego wyciekło życie, ale nie miłość. O mocy Miłości, która wyrwała się śmierci, aby odnaleźć kobietę uwolnioną od demonów, lecz nie od samotności. Rekolekcje o oblubienicy zbudzonej pod drzewem krzyża, szukającej Miłości, której miało już nie być i… zachwyconej Paschalną drogą do Życia smakującego jak wino w Kanie. Biblijne portrety miłości oblubieńczej, które prowokują nie tyle do wspomnień, co do pytania o własną szatę godową.

Plan rekolekcji:

Rozpoczęcie rekolekcji – 1 dzień:
18.00 Kolacja
19.30 Eucharystia
20.30 Wprowadzenie do Lectio

Program stały
7.30 Lectio
8.00 Śniadanie
9.15 Wprowadzenie do Meditatio Meditatio
11.15 Eucharystia
12.30 Obiad
13.20 – 17.20 Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Oratio/ Contemplatio 17.30 Konferencja
18.15 Kolacja
19.30 Wprowadzenie do Lectio

Dzień spowiedzi -piątek
7.30 Lectio
8.00 Śniadanie
9.15 Wprowadzenie do Meditatio Meditatio
11.30 Nabożeństwo pokutne
12.30 Obiad
13.20 – 17.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Sakrament Pokuty
17.15 Eucharystia
18.15 Kolacja
19.30 Wprowadzenie do Lectio

Dzień wyjazdu – niedziela
7.30 Jutrznia
8.00 Msza Św.
9.00 Śniadanie
9.40 Wyjazd