PROCEDURA REZERWACJI

REZERWACJA WSTĘPNA
Wstępną rezerwację dokonać można telefonicznie, bądź mailowo.

DODATKOWE USTALENIA
Dodatkowe ustalenia np. specyfikacja pokoi, czy indywidualne preferencje pobytu dokonywane powinny być drogą mailową pod adresem recepcja@totus-tuus.com.pl

POTWIERDZENIE
Rezerwację wstępną należy potwierdzić w ciągu 12h poprzez wysłanie maila na adres recepcja@totus-tuus.com.pl

KARTA POBYTU
Każdy Gość zobowiązany jest do wypełnienia karty pobytu. Kartę pobytu można pobrać tutaj

ZADATEK
Zalicza w wysokości 20% wpłacona powinna zostać do 12 godzin od dokonania rezerwacji wstępnej.
Tytuł przelewu: zadatek na poczet pobytu w TOTUS TUUS  w dniach … imię, nazwisko/od kogo, nr. telefonu/e-mail

Za datę wpływu zadatku uważa się dzień nadania przelewu.
Firmy i instytucje które zgłoszą potrzebę faktury prosimy o podanie numeru NIP.

FAKTURA
W celu otrzymania faktury VAT dane potrzebne do faktury należy wysłać na adres: recepcja@totus-tuus.com.pl podając osobę wpłacającą, oraz termin pobytu. Faktura zostanie wysłana pocztą na wskazany adres. W przypadku faktur na firmy i instytucje niezbędne jest podanie numeru NIP podczas wpłacania zadatku.

REGULAMIN
Regulamin ośrodka dostępny jest tutaj

ANULOWANIE REZERWACJI
W przypadku anulowania rezerwacji Gość ponosi koszty w wysokości wpłaconego wcześniej zadatku . Gdyby z przyczyn niezależnych od ośrodka chcieli Państwo zrezygnować z rezerwacji po wcześniejszym zameldowaniu i uiszczeniu opłaty za nocleg, wówczas Ośrodek ma prawo zatrzymać całość opłaty za jedną dobę.
Brak wpływu zadatku po upływie 5 (jeśli nie ustalono inaczej) dni roboczych od dnia deklaracji Gościa uważa się ją za nie wiążącą. Ośrodek ma prawo usunąć rezerwację z systemu bez żadnych zobowiązań.

ZMIANY W  REZERWACJI
Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia listy uczestników drogą mailową/korespondencyjną najpóźniej na 10 dni przed organizacją pobytu. Zmniejszenie ilości osób w grupie może być dokonane najpóźniej 10 dni przed datą przyjazdu grupy i może wynosić maksymalnie do 10% osób w grupie. W przypadku zmniejszenia ilości osób w grupie w terminie krótszym niż 10 dni do dnia przyjazdu, Ośrodek ma prawo obciążyć zamawiającego kosztami za anulowane noclegi. W przypadku zwiększania liczby osób w grupie Ośrodek zobowiązuje się do przyjęcia zwiększonej liczby osób w miarę aktualnej dostępności.

REKLAMACJE
Wszelkie uwagi i reklamacje prosimy kierować na adres e-mail: recepcja@totus-tuus.com.pl Kwestie sporne reguluje kodeks cywilny.

Dane do przelewu Ośrodek Wypoczynkowo Rekolekcyjny Totus Tuus im. ks. Kard. Karola Wojtyły w Zembrzycach

Zembrzyce 503,
34-210 Zembrzyce
NIP: 552 171 43 02
REGON: 04097847-00073

Bank PKO 60 1020 1433 0000 1302 0117 4069

Przelewy zagraniczne IBAN: PL60 1020 1433 0000 1302 0117 4069
BIC/SWIFT: PKOPPLPW