POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ OŚRODKA WYPOCZYNKOWO – REKOLEKCYJNEGO TOTUS TUUS W ZEMBRZYCACH www.totus-tuus.com.pl

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z PRZEPISAMI OCHRONY DANYCH

Szanowny użytkowniku, 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016⁄679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym pragniemy zwrócić Twoją uwagę na kilka istotnych kwestii związanych z przetwarzaniem Twoich danych:

Ośrodek Wypoczynkowo Rekolekcyjny Totus Tuus przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis www.totus-tuus.com.pl oraz dokłada wszelkich starań, aby chronić zgromadzone w nim dane oraz wizerunek osób przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Administratorem danych Użytkowników Serwisu jest Parafia Rzym.-Kat. pw. Wniebowzięcia NMP w Krakowie, Plac Mariacki 5 zwana dalej: „Administratorem”.

Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Totus Tuus, Zembrzyce 503 jest IOD AK Jakub Kwaśnik, e-mail: diod@diecezja.krakow.pl, kom. +48794950741

Dane oraz wizerunek osób mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom kościelnym oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Informacje o Użytkownikach strony są przechowywane i przetwarzane przez Ośrodek Wypoczynkowo Rekolekcyjny Totus Tuus w Zembrzycach z zachowaniem środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016⁄679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo Autorskie.

Administrator gromadzi dane wyłącznie w celach:
· świadczenia usług drogą elektroniczną,
· pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług.

Administrator udostępnia wizerunek osób w celach związanych z relacjonowaniem wydarzeń Ośrodka Totus Tuus w Zembrzycach oraz działalnością Księży w galeriach zdjęć oraz filmów Ośrodka Totus Tuus.

Administrator stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

W przypadku zgłoszenia wniosku o usunięcie Pani/Pana danych osobowych i/lub zdjęć z Serwisu, Administrator dokona ich usunięcia bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Panią/Pana takiego wniosku.

Zebrane dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Użytkownikowi Serwisu przysługują następujące prawa odnośnie przetwarzania jego danych osobowych:

· prawo dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych,
· prawo do sprostowania danych,
· prawo do usunięcia danych,
· prawo do wniesienia skargi do organów właściwych ze względu na ochronę danych osobowych,
· prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
· prawo do bycia zapomnianym.

Oświadczenia i wszelkie korespondencje w zakresie danych osobowych oraz naruszenia prawa do wizerunku proszę kierować na adresy email: recepcja@totus-tuus.com.pl lub w formie pisemnej, na adres siedziby Administratora: Ośrodek Wypoczynkowo Rekolekcyjny Totus Tuus Zembrzyce 503 34-210 Zembrzyce z dopiskiem „ochrona danych osobowych”/ „ochrona wizerunku”.